En el cas d'un alumne afectat per una deficiència motriu serà molt important el treballa en equip que facin els professionals amb el nen. Aquest treball en equip és necessari perquè intervenen diversos professionals i , per tant, és imortant que estigui coordinat i amb un important intercanvi d'informacions i observacions des de cada una de les parts. Els professionals que poden intervenir en una deficiència motriu són:

- El psicòleg.

- El logopeda.

- El fisioterapeuta.

- El terapeuta ocupacional.

- L'auxiliar d'educació especial.

- El mestre d'educació especial.

- El mestre tutor.

Les adaptacions que es puguin fer en el cas d'una deficiència motriu, com en altres tipus de deficiències, dins de l'escola pot ser de dos tipus:

1) Adaptacions en els elements d'accés:

- Recursos personals: fisioterapeutes, logopedes, auxiliars d'educació especial, mestres...

- Recursos materials: adaptacions en els accessos a les aules, els espais, materials didàctics, mobiliaria...per tal que l'alumne tingui un màxim d'integració possible.

2) Adaptacions en els elements bàsics del currículum:

Analitzar la formulació dels objectius, per tal que hi puguin accedir.Allargar la temporalització si és necessari. L'introducció i/o eliminació de continguts i objectius. L'utilització de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. Pot ser també serà necessari modificar la metodologia fent uns agrupaments més flexibles i oberts, així com també modificar l'avaluació.

Aquestes adaptacions es centraran bàsicament en dues àrees:

Tornar a la pàgina principal