COMARCA DE L'ALT EMPORDA


Província : Girona

Extenció : 517 km²

Límits : Pla de l´Estany, El Baix Empordà, El Gironès,

Podem veure la comarca del Alt Empordà des de tres punts de vista diferents :

 • Geografia Física
 • Gegrafia Político-Econòmica
 • Geologia
 • Geografia Física

  Es formada per una plana i els vessants de les muntanyes que l´envolten: el massis de l´Albera, la serra de rodes i la serra de Bassegoda i la de la Mare de Deu del Mont.El baix Empordà i el Gironès respectivament, son constitució d´aquesta plana.La plana constitueix una depressió que correspon a l´ultim graó d´un conjunt de replans descendents de les muntanyes al mar.La diversitat de materials que la forman dona lloc a una diferenciacióde sóls: els anomenats "terraprims" que ocupen , des del peu de les muntanyes pre-pirinenquesfins a la linea Pont de Molins-Figueres-Viladamat, on predominen les calcaries i els materials detrítics; la plana al.luvial dels rius Fluvià i Muga,al centre terres d´inundació i de sols rics els fundals, que a pocs quilometres de la costa es converteix en una zona d´aiguamolls llaunes, antigues llacunes dessecades en part i que es reprodueixen en temps de pluges fortes.El sector muntanyos format per materials granitics i pissarres al Pirineu i calcaris a la mare de deu del Mont i el Montgri, presenta formes suas en el primer i escarpades en el segon.

  Geografia Político-Econòmica

  Els cultius han evolucionat al transcurs dels segles; actualment la trigola blat-userda-blat i pa les tres quartes parts dels conrreus son similars. La producció anual mitjana de 10 kg, es el conrreu d´hivern i de seca el blat de moro es rega habitualment segueix rendiments molt uniformes.Al peu de l´Albera i Rodes hi ha un sector especialitzat en producció vinicola organitzat en cellers particulars que elaboren el vi de taula.També son frequents les oliveres, encara que vagin en regrassió.

  Geologia

  El clima es mediterrani amb tendencia a unes temperetures hivernals més fredes i amb mes pluvisitat que a la resta de litoral català;les temperetures mitjanes oscil.len al voltant dels 16 c, i les minimes inferiors a 0 c nomes es donen els messos de desembre, gener i febrer que es quan hi ha perill de glaçades.