Comarca del Barcelones
Província: BARCELONA

Capital: Barcelona

Extenció: 155,52 Km2

Límits: Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat.

Podem veure la comarca des de tres tipus de vista diferents:

  • Geografia Física
  • Geografia Político-econòmica
  • Geologia
  • Geografia Física

    El Barcelonès és la comarca més petita i la que té més població de Catalunya.En una superficie de 155,52 Km2 viuen 2.500.000 habitants, el que dona una densitata de població de uns 16.000 habitants per Km2. El Barcelonésés una comarca on l´espai urbà vessa per tots cantons. LIMITS El barcelonès és el territori que mitjan segle actual era constituït per la ciutat de Barcelona i els municipis més estretament lligats a la capital. A grans trets era ´espai comprés entre els rius Besós i Llogregat i entre la serra de Collserola i el mar. Els límits comarcals ultrapassen el curs del Besòs amb Santa Coloma de Gramanet, Badalona i Sant Adrià del Besòs. El territori s´estén al llarg del litoral Mediterrani limitat amb el Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llogregat. El litoral és una gran platja només interrompuda per ´aixecament de Monjuïc i forma una llarga badia poc pronunciada terra endins. Paral-lelament al litoral se succesixen uns serrtas que no superen mai els 300 m. ( el cim és el turó d´en Mora , al Carmel, de 267 m.), en canvi la serra de Collserola, separada dels serrats per un solc( estan comunicades pels Quatre Camins),arriba als 512 m al cim del Tibidabo.Entre aquestes carenes i el mar s´obre el pla de Barcelona, tabular i esglaonat, progressivament eixamplat que pren terres marítimes i es converteix en l´assentament de la gran ubrs barcelonina. CLIMA El clima és temperat i tipicament mediterrani, amb forta humitat ambiental a causa d la proximitat al mar.Les temperatures més baixes es registren als voltants de la gran capital. La pluviositat és de 500-600 mm, especialment intensa a la tardor, amb estius secs i calorosos; són excepciaonals les nevades. Els boscos ´alzines, que foren abundosos, ham deixat pas a una vegetació ruderal. A Collserola hi ha pastures amb garrigues i brolles sabanoides i notables zones de pins blancs.

    Geografia Político-Econòmica

    GEOGRAFIA HUMANA La densitat de poblacióés de 16.755h/km. I el 70% correspon a Barcelona( que ocupa el 59'1% del territori comarcal). La distribució demogràfica ha estat progressivament a favor de Barcelona , fins al decenni de 1980 ( el 1960 representava el 80%) en que la tendencia s´ha invertit a causa de la formació d nous nuclis residencials a fora de la capital i també per la reducció migratòria. GEOGRAFIA SOCIO-ECONIMICA L´activitat ta agrícola i ramadera és pràcticament nul-la, limitada a algunes hortes a la vora del Besòs i el Llogregat. Això vol dir que el Barcelonès és una àrea tipicament secundaria(industrial) i terciària ( serveis), i des d´aquest punt de vista cal assenyalar que mentre Barcelona s´ha anat convertint en una citat de serveis, com totes les grans urbs europees, l´entorn comarcal ha anat absorbint el traspàs industrial, especialment Badalona i l´Hospitalet de Llogregat, però també els altres municipis , encara que amb menys intensitat.El sector industrial ocupa quasi el 50% de la població activa, mentre els serveis absorbeixen l´ altre 50%.Esencialment instalat a Barcelona.