Interpretació gràfica d'una inequació lineal amb dues incógnites

 

El conjunt de solucions d'una inequació lineal amb dues incógnites és la regió del pla formada pels punts (x,y) que compleixen la inequació.

Les solucions de f(x,y)=0 són una recta del pla que el divideix en dos semiplans. Els punts d'un dels semiplans compleixen f(x,y)>0 i els punts de l'altra són solucions de f(x,y)<0.

Verifiqueu l'afirmació anterior en el tauler gràfic de la Wiris.

voliu@xtec.cat