Funcions amb asímptotes horitzontals i obliqües

 

Mou els punts A i B en el tauler gràfic per obtenir funcions amb asímptotes.

També pots modificar la fòrmula de g(x), a la finestra activa, mentre tingui límit 0 en el infinit.

Observa les fòrmules de f(x) i de r. Hi ha alguna relació entre els seus coeficients? I entre els graus del numerador i denominador de f(x)?

 

 

voliu@xtec.cat