Construcció de la funció derivada

 

Donada una funció f(x) la funció derivada f'(x) és aquella que assigna a cada valor de x el pendent de la recta tangent en el punt (x,f(x)), si és que existeix.

Juaga amb el tauler gràfic, canviant si vols la fórmula de f(x) en la finestra de la dreta, fins que entenguis clarament la definició de funció derivada.

voliu@xtec.cat