Integral definida

 

La integral definida és el límit de les sumes dels rectangles inferiors, quan fem tendir a infinit el nombre de divisions de l'interval.

Experimenta aquest tauler gràfic amb diferents funcions f(x).

voliu@xtec.cat