Gràfica, domini, punts de discontinuïtat i límits d'una funció

 

La Wiris busca els punts de discontinuïtat i fa tots els càlculs. Només cal que experimentis amb diferents funcions f(x), editant la fórmula en la finestra activa de la dreta.

Observa les comandes de Wiris emprades per crear el tauler gràfic.

voliu@xtec.cat