Punts singulars d'una funció

 

Són els punts on la derivada val zero, i per tant la recta tangent és horitzontal. Poden ser màxims, mínims o punts d'inflexió de la funció amb la recta tangent horitzontal.

Experimenta amb diferents funcions, modificant la fórmula de f(x) en la finestra activa de la dreta.

voliu@xtec.cat