La recta tangent com a límit de secants

 

En el tauler gràfic es dibuixen de color verd les rectes secants que passen pel punt P i una altre punt B de la gràfica de f(x) i de color vermell la recta tangent a la gràfica de la funció pel punt P. Si acosteu el punt B cap el punt P (movent la seva abscissa A cap a P1) observareu que les secants s'acosten a la tangent.

Podeu canviar la fórmula de f(x) en la finestra activa de la dreta.

voliu@xtec.cat