Transformacions de funcions: sumar una constant a la variable x

 

Aquesta finestra de la Wiris obrirà un tauler gràfic on podreu moure el punt negre per escollir el valor de k i veure els efectes sobre el gràfic de la funció.

Podeu canviar la fórmula de la funció, esborrant la que hi ha en la finestra blanca i escrivint-hi la que vosaltres vulgueu.

voliu@xtec.cat