La Llei empírica de l'atzar

 

En un experiment aleatori, la freqüència relativa d'un esdeveniment tendeix a la seva probabilitat, quan el nombre de repeticions de l'experiment tendeix a infinit.

Tanqueu el tauler gràfic i premeu la fletxa d'executar divereses vegades i observeu cada vegada la gràfica de l'evolució de les freqüències relatives del 6 en 200 tirades d'un dau.

voliu@xtec.cat