Localització de la mitjana en un histograma

 

Gràficament, la mitjana es pot interpretar com el punt d'equilibri de l'histograma, suposant que cada barra està feta del mateix material.

voliu@xtec.cat