Recta de regressió i coeficient de correlació lineal (Pearson)

 

Relacionar la configuració del núvol de punts amb el coeficient de correlació.

Movent només tres punts, quin és el coeficient de correlació més gran que pots obtenir?

Quin és el menor nombre de punts que has de moure per aconseguir un coeficient de correlació negatiu?

voliu@xtec.cat