Comparació de les tres mitjanes

Cada un dels segments acolorits (blau, marró i vermell) representa una mitjana diferent. Raoneu perquè.

Mitjana aritmètica de a i b: (a+b)/2

Mitjana geomètrica de a i b: arrel(a*b)

Mitjana harmònica de a i b: 2/(1/a+1/b)

voliu@xtec.cat