Calcula l'àrea del quadrilàter

 

L'àrea d'un rectangle es calcula fent base per altura i la d'un triangle fent la meitat de base per altura.

Obté diferents quadrilàters i aproxima la seva àrea partint-los mentalment en diversos triangles i rectangles.

Comprova si t'hi has aproximat prou!

voliu@xtec.cat