L'equació explícita de la recta

 

Sabent el pendent d'una recta i l'ordenada a l'origen podem escriure directament l'equació explícita de la recta.

Observa el tauler gràfic i fes-te una idea gràfica del significat del pendent d'una recta i de l'ordenada a l'origen i com es munta l'equació de la recta a partir d'aquests valors.

voliu@xtec.cat