La recta d'Euler d'un triangle

 

Dels quatre punts notables d'un triangle que s'estudien a secundària, tres d'ells estan alineats formant la recta d'Euler del triangle. I a més, la raó de distàncies entre ells és igual a la raó existent entre el baricentre, el vèrtex i el punt mitjà del costat oposat.

Verifica tot això interactivament en el tauler gràfic de la Wiris.

voliu@xtec.cat