Generació dinàmica de la gràfica de les funcions trigonomètriques

el professor Bernat Ancochea ha elaborat aquesta pantalla de treball de la Wiris que permet fer visuals els valors de sinus, cosinus i tangent d'un angle sobre la circumferència unitat i genera dinàmicament la gràfica de les funcions circulars.

voliu@xtec.cat