La paràbola com a lloc geomètric

 

La paràbola és el lloc geomètric dels punts que equidisten d'una recta fixa donada, anomenada directriu, i d'un punt fixe donat, anomenta focus de la paràbola.

Comprava-ho manipulant el tauler gràfic de la Wiris.

Recorda que els punts equidistants de dos donats es troben sobre la mediatriu del segment que els uneix.

voliu@xtec.cat