Posició relativa de dues rectes

 

Moveu els punts que defineixen les rectes i observeu les tres possibles posicions: es tallen, són paral·les o són coincidents.

En cada cas, observeu les equacions. Què és diferent? què és igual? quina relació hi ha entre els coeficients, segons la posició de les rectes?

voliu@xtec.cat