Alguns quadrilàters especials

 

Mou els vèrtex de quadrilàter fins que hagis pogut trobar quadrats, rombes, rectangles, paral·lelograms i trapezis.

voliu@xtec.cat