Els quatre quadrants i les coordenades dels punts

 

Els eixos de coordenades divideixen el pla en quatre quadrants.

Utilitza el tauler gràfic per esbrinar quins són els signes de les coordenades x i y d'un punt, segons el quadrant al que pertany.

Els punts dels eixos tenen una de les dues coordenades igual a zero (o totes dues si el punt és l'origen). Fixa't bé quina d'elles és zero, segons l'eix.

voliu@xtec.cat