Construcció d'un quadrilàter que sempre sigui un rectangle

 

Dibuixar un rectangle amb la Wiris és senzill, però si volem que es conservi rectangle, només podrem moure els elements bàsics de la construcció i no pas els que depenen d'aquests.

Observa que els punts vermells tenen dos graus de llibertat, mentre que el punt verd només té un grau de llibertat.

voliu@xtec.cat