Eixos de simetria d'un hexàgon regular

 

Mou els punts verds del tauler gràfic per tal que la recta de color vermell sigui eix de simetria de la figura de color blau.

voliu@xtec.cat