Teorema del cosinus

 

Quan aquesta pàgina s'acabi de carregar s'obrirà un tauler gràfic interactiu on podràs moure els vèrtex del triangle i comprovar que es verifica el teorema.

Mou el triangle de manera que l'angle C sigui recte. En aquest cas el teorema del cosinus equival a un teorema molt conegut. Quin teorema és?

voliu@xtec.cat