Teorema del sinus

 

Quan aquesta pàgina s'acabi de carregar s'obrirà un tauler gràfic interactiu on podràs moure els vèrtex del triangle i comprovar que es verifica el teorema.

"La longitud dels costats d'un triangle és proporcional al sinus de l'angle oposat".

voliu@xtec.cat