Els elements d'un vector

 

Moveu els punts extrem i origen del vector i observeu com canvien els elements del vector.

Recordeu com es calcula el mòdul del vector. Busqueu vectors amb mòdul enter.

voliu@xtec.cat