Comparacions entre dos vectors

 

La direcció d'un vector està determinada per la recta que el conté: dos vectors tenen igual direcció si les rectes que els contenen són paral·leles (o iguals).

Dos vectors d'igual direcció poden tenir igual sentit o sentits contraris.

Vectors equivalents són els que tenen iguals la direcció el sentit i el mòdul.

Vectors oposats tenen igual la direcció i el mòdul, però els sentits contraris.

voliu@xtec.cat