Expressió decimal d'una fracció

 

Entra el numerador i el denominador a les caselles en blanc de la fracció i prem la fletxa vermella per calcular

voliu@xtec.cat