Operacions amb fraccions

Les fraccions serveixen per comptar. Per això podem fer operacions amb fraccions: suma, resta i producte. El curs vinent també dividirem amb fraccions.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License