Suma i resta de fraccions d'igual denominador

Quan sumem o restem fraccions amb el mateix denominador, obtenim una altra fracció que té el mateix denominador i que té com a numerador la suma o resta dels numeradors.

 

Icona iDevice Fes les sumes i restes següents i, si pots, simplifica el resultat.

Escriu els resultats simplificats en els buits, en forma a/b:

a) b) c) d) e) f) g) h)

  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License