Pàgina inicial Llista de Correu Professors Enllaços
IES la Bisbal Professors
Del Departament de Matemàtques de l'IES la Bisbal

Cap de departament de Mates: Núria Terradellas nterrade@xtec.net
Coordinador d'informàtica: Josep Mejías jmejias@xtec.net
Director del centre: Xevi Codolà fcodola@xtec.net
Coordinador de 1r cicle d'ESO: Martí Fabrellas mfabrellas5@yahoo.es
Responsable Fem Matemàtiques: Lluís Bahí  
Webmestre: Victòria Oliu voliu@xtec.net

 

21.01.03
IES la Bisbal Inici de Pàgina
JavaXat