Pàgina inicial Llista de Correu Professors Enllaços
IES la Bisbal Enllaços a recursos de la xarxa
per ensenyar i aprendre Matemàtiques

 

Distribució Normal

La Distribució Normal:
per més informació en anglés fes clic.

En català:
El programa Gauss
de la Web de'n Jordi Lagares

 


RECREACIONS MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES A L'ESO

BATXILLERAT CIENTÍFIC TECNOLOGIC

Nombres Reals:

Derivades:

Integrals:

Polinomis:

Geometria a l'espai

Proves Test en QV Quaderns Virtuals

 

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS

  • Matemàtiques II: http://www.xtec.es/~jlagares/mates2/index.htm
    pàgina d'en Jordi Lagares amb problemes de selectivitat i programes didàctics. Àlgebra - Anàlisi - Estadística. (preLOGSE, però vàlid i útil)
  • Problemes de Matemàtiques a l'IES Marquès de Santillana
  • Programació lineal: Unitat didàctica amb problemes resolts i altres plantejats. Conté un applet que fa les gràfiques i dóna els vètexs de la regió factible.

 

TREBALLS DE RECERCA

OPTATIVA D'ESTADÍSTICA

PER AMPLIAR CONEIXEMENTS

Programari per preparar material didàctic

Tots aquests programes, llevat del full de càlcul, permeten crear i inserir finestres actives dintre pàgines web i entorns d'aprenentatge en línia, de manera que els fulls així creats es poden visualitzar des de qualsevol sistema operatiu. O quasi.

Alguns programes molt interessants, encara que no específicament de matemàtiques:

Idees per preparar material de classe (principalment pels profes)

Departaments de Matemàtiques

Pàgines personals de professorat de matemàtiques

WebQuest's de Matemàtiques

Materials per ensenyar i aprendre amb TIC

13/8/08
IES la Bisbal Inici de Pàgina
JavaXat