Multiplica i divideix per 10, 100, 1000

Icona iDevice MULTIPLICAR I DIVIDIR PER 10, 100, 1.000

Multiplicar un número per 10 és fer-lo deu vegades més gran, per tant, les unitats passaran a ser desenes, les dècimes passaran a unitats...

Dividir un número per 10 és fer-lo deu vegades més petit, per tant les unitats passaran a ser dècimes, les dècimes centèsimes...

Com es poden fer els càlculs d'una manera ràpida?

Icona iDevice Completa les taules
9,03 x10 =
  2,465
x100 =
  9,46
x1000
14,6 x10 =
  0,07
x100 =   0,358
x1000
1,634 x10 =
  46,29
x100 =   6,2
x1000
0,7 x10 =
  8,3041
x100 =   0,46
x1000
  

Icona iDevice Completa les taules
78,2 :10 =
  905,4
:100 =
  48,3
:1000
9,4 :10 =
  24,3
:100 =   9
:1000
569,3 :10 =
  4,7
:100 =   700
:1000
20,5 :10 =
  8 :100 =   689,2
:1000
  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Quadern de decimals - 2ª part