Practica les operacions

Icona iDevice Sumes i restes
Fes les operacions a la teva llibreta i comprova els resultats:

109,54 + 23,5 =

12,9 + 145,34 =

13,78 - 5,48 =

35,55 + 54,45 =

  

Icona iDevice Multiplicacions:
Fes les operacions a la teva llibreta i comprova els resultats:
52,5 x 12 =

2,25 x 7,2 =

103,7 x 2,4 =

0,35 x 4,75 =

  

Icona iDevice Divisions:
Fes les operacions a la teva llibreta i comprova els resultats:

62,25 : 5 =

21,84 : 0,4 =

20,82 : 0,6 =

31,125 : 2,5 = 

  

Icona iDevice Suma o resta?
Escriu el signe + o - que correspon:

23,41 12,39 = 35,8

15,07 13,1 = 1,97

1,02 0,12 = 0,9

3,07 2,5 = 0,57

6 4,05 = 1,95

14,38 5,6 = 19,98

10,7 3,25 = 13,95

18,75 6,75 = 12

68,7 67,8 = 0,9

  

Icona iDevice En Jordi mesura 1,5m i en Pau 1,7m. Quant mesuren entre tots dos?
  

Preguntes Veritat/Fals

Portes 5€ i et vols comprar 8 botons nous per la teva jaqueta. N’hi ha de tots els preus...de 0,5€, de 0,6€ i de 0,7€.Tens prous diners per comprar els botons de 0,7€?

Veritat Fals


I pels de 0,6?

Veritat Fals


I pels de 0,5?

Veritat Fals
Icona iDevice Calcula:

26,7+105,9+88=

975,7-4,218=

64,23*5,8=

64,23/6=

  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Quadern de decimals - 2ª part