Operacions amb decimals

Icona iDevice Sumes i restes
Fixa’t amb les següents operacions. Es fan igual que amb nombres naturals però alerta, cal sumar nombres que representin les mateixes unitats.

 

Fes les operacions indicades:

27,8 + 13,9 = 11,6 + 230,07 =

34,7 - 9,8 = 713,6 - 45,83 =

  ,       ,
  ,
  ,
+ ,   + ,
  - ,
  - ,
                                                 
  ,     ,
  ,
  ,

 

  

Icona iDevice Multiplicacions de nombres decimals

Observa les multiplicacions fetes i fes les que falten:

11,6 · 7,4 = 101,5 · 12 =

728,1 · 3,2 = 10203,02 · 7,2 =

  1 1
,6
    1
0
1
,5
      7
2
8
,1
    1 0 2 0 3 ,0 2
  x
7
,4
    x
1
2
          x
3
,2
          x 7 ,2  
                                                   
  4
6
4
    2
0
3
0
       
8
1
2
    1
0
1
5
         
                                                   
8
5
,8
4
  1
2
1
8
,0
 
 

 

  

Icona iDevice Escriu els resultats
9,1 x 1 =   0,5 x 1 =
9,1 x 2 =   0,5 x 2 =
9,1 x 3 =
  0,5 x 3 =
9,1 x 4 =
  0,5 x
4 =
9,1 x 5 =
  0,5 x 5 =
9,1 x 6 =
  0,5 x 6 =
9,1 x 7 =
  0,5 x 7 =
9,1 x 8 =
  0,5 x 8 =
9,1 x 9 =
  0,5 x 9 =
9,1 x 10 =
  0,5 x 10 =
  

Icona iDevice
Quant valen 3,5 kg de plàtans que van a 1,9 €/kg? 
  

Icona iDevice Divisió d’un decimal per un natural
La divisió d’un nombre decimal per un nombre natural es fa igual que la divisió entre dos nombres naturals. S’ha de vigilar però on es posa la coma decimal.

Fes les divisions següents i comprova el resultat amb la calculadora:

165,9 : 7 =

1655 : 5 =

191,8 : 2 =  

  

Icona iDevice Divisió d’un decimal per un altre decimal

Si el divisor té una xifra decimal, es multiplica el dividend i el divisor per 10; és a dir, es fa correr la coma un lloc a la dreta

Fes les divisions següents i comprova el resultat amb la calculadora:

6,96 : 0,2 =

3,12 : 0.3 =

 

  

Icona iDevice Completa les taules d'operacions
1 : 0,5 =   1 x 0,5 =
2 : 0,5 =   2 x 0,5 =
3 : 0,5 =
  3 x 0,5 =
4 : 0,5 =
  4 x
0,5 =
5 : 0,5 =
  5 x 0,5 =
6 : 0,5 =
  6 x 0,5 =
7 : 0,5 =
  7 x 0,5 =
8 : 0,5 =
  8 x 0,5 =
9 : 0,5 =
  9 x 0,5 =
10 : 0,5 =
  10 x 0,5 =
  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Quadern de decimals - 2ª part