Segle XIX
El 1812 Catalunya és envaïda per Napoleó i annexada al seu Imperi. Barcelona passa a ser capital de província i els seus habitants són oprimits.
Malgrat tot, el progrés econòmic i demogràfic no s'atura. L'any 1800, la ciutat té 100 mil habitants.

El 1835, a conseqüència del clima anticlerical, una sèrie de convents són reduïts a les cendres. També és cremada la Fàbrica Vapor Bonaplata, la més innovadora, perquè els obrers avalotats estaven convençuts que els telers moguts per màquines disminuïen la producció del treball manual. Serà més endavant quan els treballadors s'organitzin a través de sindicats.

Un esdeveniment essencial en la modificació del paisatge urbà és el motivat per les dues desamortitzacions a partir del 1836, a conseqüència de la qual desapareixen un bon nombre de convents, i per la supressió dels cementiris de les esglésies.

A nivell polític, al llarg del segle liberals i conservadors s'enfronten pel poder. El 7 de desembre del 1842, el general Espartero bombardeja Barcelona. El motiu havia estat les diferències entre la seva política i els barcelonins republicans que, entre altres coses, volien unes Corts constituents i el proteccionisme per a la indústria catalana.

El 1868 una revolució política de la mà del Gral.Prim enderroca la monarquia d'Isabel II i el 1873 es proclama la I República. Dos dels seus presidents -Figueres i Pi i Margall- són catalans. En aquest període, a Catalunya apareixen intents federalistes. Però la república cau un any després sota el cop d'estat del general Pavia i, un borbó, Alfons XII -fill d'Isabel II-, torna a regnar a Espanya, a desgrat dels republicans.

Durant les primeres dècades del segle XIX, Catalunya es capdavantera a l'Estat de la Revolució industrial. Barcelona creix, també les indústries en els seus suburbis, i les antigues muralles ja no són més que un estorb: El 1854 són enderrocades i la ciutat s'expandeix. Per aquesta època també s'obren nous carrers, com els de Ferran, Jaume I i de la Princesa. Barcelona compta amb 250 mil habitants.

El 1860, Madrid aprova el projecte de l'Eixample de Barcelona presentat per Ildefons Cerdà. Una nova ciutat racional s'escampa fins als municipis veïns que, el 1897, seran agregats a la ciutat comtal.

El 1868, aprofitant el procés revolucionari, és enderrocada la Ciutadella, que passa a ser un parc.
Mentrestant, en les viles veïnes de Barcelona els industrials edifiquen les fàbriques aprofitant-se del baix cost del terreny i de l'existència de pous d'aigua.

Sota la Renaixença, moviment cultural que reivindica la identitat catalana i posa els fonaments del catalanisme polític, es creen institucions com ara la Universitat, l'Ateneu Barcelonès o l'Acadèmia de les Bones Lletres.

A finals de segle, Barcelona està canviant a un ritme accelerat. El progrés urbanístic del 1870 al 1885 és considerable. El 1888, la ciutat està preparada per organitzar una primera Exposició Universal, en l'espai on es va bastir la Ciutadella. Un gran parc amb palaus i pavellons substitueixen les infames presons, conservant però alguns edificis. En aquests pavellons s'exhibeixen els productes de la indústria espanyola i els progressos de la mecànica, de la tècnica i de la ciència d'arreu del món.

A finals de segle, Barcelona és coneguda pels seus atemptats com "la ciutat de les bombes". Entre els diversos atemptats, el que tingué lloc al Liceu fou un dels més greus.