ELEMENTS DE LA COMPOSICIÓ




EQUILIBRI

FORMA

ESPAI I PROFUNDITAT

ENQUADRAMENT I PROPORCIONS