Carrer Josep Irla s/núm     08870- SITGES  (Garraf)    Telèfon: 938114654

 

Com treballem?
Pla Anual

linia.gif (1999 bytes)

 

 

  • Som una escola oberta a tothom que ofereix als diferents sectors de la Comunitat Educativa canals de participació propis  i, una escola capaç de respondre als principis de respecte i pluralisme de la societat actual, promovent els valors humans, cívics, ecològics i democràtics.
  • Som una escola que s'actualitza i que proporciona a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.
  • Som una escola arrelada al seu medi, on la llengua catalana és la vehicular i s’assegura una bona competència en altres llengües ( castellà, anglès i introducció del francès) en finalitzar l’ensenyament obligatori, on es treballa el contingut i significat de les festes tradicionals, on es potencia la sensibilitat mediambiental i la coneixença i el respecte del nostre entorn també a nivell històric, social i cultural.
  • Som una escola que educa integralment, desenvolupant i perfeccionant els diferents àmbits ( físic, emocional, intel.lectual, artístic, social i moral) i que alhora és capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada infant, treballant a partir dels coneixements previs del nostre alumnat i adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançat un tracte personalitzat.

 

  • Volem una escola que l’ infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment; un lloc on es treballa i es juga, tant individualment com en grup... un ambient que li fomenta l’autoestima i enriqueix la seva autonomia personal.

 AL PRINCIPI            TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL