Presentació
Alumnes
Sortides/Colònies
Festes
Les revistes
documentació 2011
Diables
AMPA
Mestres
Biblioteca

Menú Menjador

 

25anys

Bloc dels 25anys

 


Al nostre Projecte Educatiu l'escola SantJosep - El Pi es defineix com una escola catalana, plural, arrelada al barri de Sant Josep, aconfesional, participativa i renovadora, on l'objectiu global és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats de l'alumnat tant en els aprenentatges cognitius i en el desenvolupament individual i col·lectiu de la pròpia personalitat com en la sensibilització i respecte vers l'entorn social, ambiental i cultural.

A l'escola es potencia el respecte i la tolerància, la possibilitat de parlar i discutir els problemes, la motivació en el treball individual i en grup i la cooperació entre família i escola. Mitjançant un ensenyament actiu es dóna importància a la iniciativa i a la creativitat del nen o de la nena, respectant la diversitat de ritmes evolutius, fomentant l'esperit crític, la capacitat de discussió i decisió i la investigació com a mitjà per a l'adquisició de coneixements.