Preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2011-2012

http://www.gencat.cat/preinscripcio/

Documentació que caldrà aportar per a completar la documentació entregada a la preinscripció:


  • 3 fotografies del nen/a.

  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions del nen/a o certificat mèdic oficial.
  • El DNI renovat,per aquelles persones que en fer la preinscripció van presentar el resguard de renovació. El DNI del pare/mare no entregat amb la preinscripció.
  • Dades bancàries per a la domiciliació de pagaments.
  • Còpia darrer informe escolar (si és un canvi d’escola).


L’escola recollirà les preinscripcions que es van presentar a d’altres escoles de la població com a primera opció.


 

SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI

 

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES
GESTIÓ DE L'OFERTA  
DIFUSIÓ DE L'OFERTA  
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS  
BAREM  
LLISTES AMB EL BAREM  
SORTEIG  
RECLAMACIONS  
RESOLUCIÓ RECLAMACIONS  
LLISTES AMB EL BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS  
DIA PER REVISAR RESERVA DE PLACES A L'APLICACIÓ  

 

PUBLICAR OFERTA DEFINITIVA
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ  
CONFIRMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES PROPIS  
CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA (CENTRES INFANTIL I PRIMÀRIA)  
CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA (CENTRES SECUNDÀRIA)  

 

PREINSCRIPCIÓ CURS ESCOLAR 2010-2011

*Informació prèvia

*Inici del període de preinscripció

*Publicació de les llistes baremades

*Publicació de les llistes ordenades

*Assignació de places

*Inici del període de matriculació

*Més informació

 

EDUCACIÓ INFANTIL

http://www.gencat.cat/preinscripcio/cat/infantil_3_6.htm

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

http://www.gencat.cat/preinscripcio/cat/primaria.htm