Tipus de Menus

SERVEI DE MENJADOR

 

L’escola conta amb un servei de menjador que s’ofereix a tots els alumnes, prèvia sol·licitud per part de les famílies.

 

La seva finalitat és: satisfer una necessitat bàsica, tenir cura dels hàbits alimentaris, del comportament a taula i fomentar la relació entre els companys i els monitors.

 

El menú està supervisat per un dietista diplomat membre de l’associació espanyola de dietistes i nutricionistes.

 

L’escola els informarà dels documents necessaris per fer la sol·licitud d’ajuts de menjador.

 

Per fer un regim alimentari especial:

·        Si no es superior a tres dies, ho han de sol·licitar els pares mitjançant una nota, que cal entregar a primera hora del mati a la secretaria de l’escola.

·        Si el regim es de durada superior a tres dies, la sol·licitud dels pares, haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic.

·        En el cas d’intolerància alimentaria, els pares ho hauran de notificar per escrit, adjuntant un certificat mèdic.

·        Si el menú ha de ser especial per motius religiosos, els pares han de fer una sol·licitud per escrit.

Normal           Règim             Sense porc
MNAC