Organismes de l'escola

- Titular i Administrador del centre: Miquel Alberdi Burriel
- Directora: Núria Esteba
- Coordinadora d'Educació Infantil: Marta Castells

- Coordinadora d'Educació Primària: Beatriz Bellmunt
- Coordinadora d' Educació Secundària:
Mª José Fernández


Gabinet Psicopedagògic

L' Esther Trullenque, psicopedagoga del centre, vetlla pels alumnes de l'escola tant com la resta del professorat i serveis, bé perquè el professor/a ha reclamat la seva intervenció o bé perquè els pares i mares li demanin el seu ajut.


Tutories

Educació Infantil
P-3: Marta  Castells
P-4: Anna  Espejo
P-5:
Núria  Carrió

Educació Primària
1r: Laura Gómez
2n: Andrea Dutrén
3r: Aida Cardador
4t: Lourdes Vicente
5è: Alba Aguilar
6è: Beatriz Bellmunt

Educació Secundària
1r: Mª Àngels Adame
2n: Mª José Fernández
3r: Jose Ortega
4t: Alicia Redondo


Especialistes

Educació Infantil
- Àngles: Helena Prim
- Música:
Alba Palací
- Psicomotricitat: Alba Palací
- Mestra de suport: Alba Palací
- Pàgina web i Blogs: Mireia Gómez

Educació Primària
- Anglés:
Andrea Dutrén (CI) Lourdes Vicente (CM) Beatriz Bellmunt (CS)
- Visual i Plàstica: Helena Prim
- Informàtica: Helena Prim
- Música: Aida Cardador
- Educació Física: Mireia Gómez
- Pàgina web i Blogs: Mireia Gómez

Educació Secundària

- Música: Mª Àngels Adame (1r-2n)
- Llengua i Literatura: Mª José Fernández (1r i 2n); Alicia Redondo (3r i 4t)
- Anglés: Beatriz Morillas (1r, 2n, 3r i 4t)
- Francès: Beatriz Morillas (1r, 3r i 4t); Mª José Fernández (2n)
- Matemàtiques: Mª Àngels Adame (1r i 2n); Núria Esteba (3r i 4t)
- Ciències Naturals: Mª Àngels Adame (1r i 2n); Jose Miguel Ortega (3r i 4t)
- Socials: Alba del Valle
(1r, 2n, 3r i 4t)
- Visual i Plàstica: Alba del Valle (1r, 2n, 3r i 4t)
- Educació Física: Mireia Gómez(1r, 2n, 3r i 4t)
- Tecnologia: MªÀngels (1r) ; Jose Miguel Ortega (2n, 3r i 4t)
- Pàgina web i Blogs: Mireia Gómez