Característiques del Centre "Escola Assís" Premià de Mar

  RESSENYA    HISTÒRICA       INSTAL·LACIONS      ORGANIGRAMA    ETAPES    EDUCATIVES

 ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS      CALENDARI    ESCOLAR      SERVEIS    ESCOLARS      AMPA      INICI

PROJECTE EDUCATIU

L’estil educatiu de l’Escola Assís es troba expressat en el seu Projecte Educatiu. És un document comú per a les Escoles de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

En el nostre projecte lingüístic, tot partint de l’entorn socio-cultural i de la situació lingüística exposem el tractament de les llengües en las etapes d’educació infantil, primària i secundària.

- Llengua vehicular i d’aprenentatge : català.

- Aprenentatge de la llengua castellana.

- Idiomes:

Anglès: s’inicia a primer curs de primària.

Francès: opcional a l’ESO.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Formen part del projecte educatiu i estan dins l'horari escolar.

Educació infantil: Una hora diària de dedicació als alumnes.

Educació Primària:

                           Cicle Inicial:      Projecte d'activació de la intel·ligència
                                             Llengua anglesa
                                             Taller de música

                      Cicle Mitjà:       Projecte d'activació de la intel·ligència
                                             Tallers de: lectura, ortografia, música i informàtica.

                      Cicle superior:   Iniciació a la llengua francesa
                                             Taller de bones maneres
                                             Taller d'investigació
                                             Jocs de lectura
                                             Cant.

 

CONCERT I SUBVENCIÓ

L’Escola Assís és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya. El concert per als nivells d’Educació Primària i Secundària és de "règim general". El nivell de Parvulari té subvenció també de la Generalitat.

 

 


  RESSENYA    HISTÒRICA       INSTAL·LACIONS      ORGANIGRAMA    ETAPES    EDUCATIVES

 ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS      CALENDARI    ESCOLAR      SERVEIS    ESCOLARS      AMPA      INICI