...Breu ressenya històrica:

  INSTAL·LACIONS    ORGANIGRAMA    ETAPES    EDUCATIVES    CARACTERÍSTIQUES

 ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS    CALENDARI    ESCOLAR    SERVEIS    ESCOLARS     AMPA     INICI

L'escola Assís va ser fundada per la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Divi Pastor l'any 1888.

El col·legi va se instal·lat al carrer de Sant Cristòfol número 35.

L'actual edifici modernista va començar a funcionar l'any 1905.
L'altre, edificat l'any 1985 va néixer de la necessitat de fer crèixer l'Escola.

  INSTAL·LACIONS    ORGANIGRAMA    ETAPES    EDUCATIVES    CARACTERÍSTIQUES

 ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS    CALENDARI    ESCOLAR    SERVEIS    ESCOLARS     AMPA     INICI