ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS

  RESSENYA    HISTÒRICA    INSTAL·LACIONS   ORGANIGRAMA    CARACTERÍSTIQUES

 ETAPES    EDUCATIVES     CALENDARI    ESCOLAR     SERVEIS    ESCOLARS     AMPA     INICI

PROGRAMADES PER L'ESCOLA:

Educació Infantil i Primària:       Natació
                                                      
  Llengua Anglesa

Educació Secundària: Activitats d'ampliació curricular:

Primer Cicle:                                   Tècniques d'estudi
                                                        Introducció a la ceràmica
                                                        Introducció a la fotografia

Segon Cicle:                                    Natació i socorrisme
                                                        Entrada al món del treball
                                                        Imatge digital

Educació Infantil i Primària:      Casal d'estiu: del 28 de juny al                                                         30 de juliol de 2004

 

PROGRAMADES PER L'AMPA:

Educació Primària i E.S.O.:  Culturals: Teatre, Manualitats, dansa.
                                              Esportives: Futbol sala i natació.

 

  RESSENYA    HISTÒRICA    INSTAL·LACIONS   ORGANIGRAMA    CARACTERÍSTIQUES

 ETAPES    EDUCATIVES     CALENDARI    ESCOLAR     SERVEIS    ESCOLARS     AMPA     INICI