SERVEIS    ESCOLARS

  RESSENYA    HISTÒRICA    INSTAL·LACIONS    ORGANIGRAMA    CARACTERÍSTIQUES

 ETAPES    EDUCATIVES     ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS     CALENDARI    ESCOLAR     AMPA     INICI

 

Servei mèdic. Fa que la revisió mèdica pugui tenir un      seguiment més continu i personal.

 

 

 

 

 

 

Servei psicopedagògic. Dóna suport especialitzat a      alumnes, pares i professors. Es també un servei      d’orientació  per als alumnes.

Reforç escolar. Per a alumnes que necessiten una atenció      més personal a l’hora d’assolir determinats      aprenentatges.

 

 

 

 

 

 

Assegurances. L’escola té subscrita una pòlissa d’accidents      que cobreix el risc de qualsevol alumne. També es      realitzen les vacunacions que prescriu i facilita la      Generalitat de Catalunya.

Menjador. És un servei que es pot sol·licitar mensualment o     per dies.

  RESSENYA    HISTÒRICA    INSTAL·LACIONS    ORGANIGRAMA    CARACTERÍSTIQUES

 ETAPES    EDUCATIVES     ACTIVITATS    EXTRAESCOLARS     CALENDARI    ESCOLAR     AMPA     INICI