menjador


El menjador començarà a funcionar el dia 12 de setembre. Aquest any continuem acollits a la gestió unificada de funcionament dels menjadors escolars proposada per l'Ajuntament i l'empresa contractada és "EUREST COLECTIVIDADES S.A.".

Sistemes de pagament:
A) Rebut bancari domiciliat: Preu. 6,47 Euros/dia.
B)Tiquets de menjador: Preu 7,08 Euros/dia.

Estaran a la venda talonaris de 10 tiquets en les oficines de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, tant pels alumnes que paguin l'import sencer com pels que tinguin beca. El resguard es dipositarà a la bústia del pati de l'escola cada dia que el nen/a es quedi al menjador, posant nom, curs i data d'ús del servei de menjador (abans de les 9:30h).
Si voleu comprar menys de 10 tiquets, podeu fer-ho a l'Escola la Romànica, c/ Rda. Santa Maria, 95 (porta del pati) els dimecres de 9:00 a 11:00 i de 12:00 a 14:00 hores. És obligatori posar el tiquet per poder quedar-se al menjador.

Finalment, comentar-vos que en el menjador hi ha unes NORMES que els alumnes hauran de complir al màxim, les quals us seran transmeses oportunament.

Menús del mes de febrer