l'escola
activitats
recursos
 
 


 

Què Fem...
 

En el marc de l'aprendre al llarg de tota la vida, les activitats que es realitzen a l'escola permeten a les persones adultes desenvolupar les seves capacitats personals i de relació social, enriquir els seus coneixements i millorar les seves competències professionals, conèixer el nostre país i les llengües que s'hi parlen,...

Alhora poden obtenir el certificat de formació instrumental i el títol de graduat en educació secundària (GES).

Això fa que hi participin persones amb objectius diferents com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

A les diferents activitats hi poden accedir totes les persones majors de 18 anys.

Els horaris poden ser de matí, tarda o vespre, segons el programa o activitat.


ensenyaments i programes

 • Ensenyaments inicials.
  Són ensenyaments necessaris per a la comunicació i per a la vida social. Són la base sobre la qual es pot continuar aprenent.
  - Cursos de català (varis nivells)
  - Iniciació a l'anglès (nivell 1 i nivell 2)
  - Informàtica (CompeTIC inicial i CompeTIC 1)

  Hi ha grups específics d'acolliment lingüístic i comunicació bàsica per a persones immigrants estrangeres.

 • Cicle de formació instrumental.
  Són ensenyaments que ofereixen una formació general de nivell bàsic. El cicle està estructurat en tres nivells:

nivell 1: iniciació a la lectura i la escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català; aproximació a l'entorn; ...

nivell 2: millora en les habilitats de la lectura i escriptura; les quatre operacions bàsiques del càlcul matemàtic; català; tècniques instrumentals; coneixement de l'entorn; ...

nivell 3: desenvolupament de la lectura i escriptura; les operacions bàsiques i introducció a conceptes matemàtics; temes de cultura general; iniciació a les noves tecnologies; català; ...

 • Graduat en educació secundària -GES
  amb l'objectiu de completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat en educació secundària.
  El programa consta de tres nivells i s'estructura en tres àmbits:

  - Àmbit de la comunicació: català, castellà i llengua estrangera
  - Àmbit de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia
  - Àmbit de les ciències socials i la participació.

  L'organització és per mòduls trimestrals.

  Un determinat nivell o àmbit es pot convalidar o acreditar segons els estudis i/o coneixements de cadascú.

 • Altres activitats
  A més de les activitats de classe, l'Escola i l'Associació organitzen -al llarg del curs- visites culturals, xerrades, celebracions festives,...

 

Centre de Formació d'Adults Els Tarongers
c. Mare de Déu de la Cisa, 80-92 :: Mataró 08303 :: tf. 93 799 46 04

cfa-elstarongers@xtec.cat